Exabyte (EB) | Unidades de medida de datos informáticos

Exabyte (EB) | Unidades de medida de datos informáticos
Exabyte (EB)

Unidad de medida de dátos informáticos, que representa 1.000.000.000.000.000.000 Bytes (un trillón de bytes). (Cálculo decimal (1018 = 1.000.000.000.000.000.000), Cálculo Binario (260 = 11.152.921.504.606.846.976 bytes)).Categorías: